Thành cổ Vinh được xây từ năm 1804 vào đời vua Gia Long, ban đầu thành xây bằng đất. Đến đời vua Minh Mạng, năm 1831 thành được nâng cấp, xây bằng đá ong với quy mô to lớn, kiên cố hơn. Thành có 6 cạnh, 6 góc, chu vi khoảng 2.520m. Trên mặt thành có bố trí các công trình quân sự chiến đấu.

Ngày nay cổng thành khoogn còn nguyên vẹn, nhưng những vết tích xưa vẫn còn đó. Xin giới thiệu với độc giả 1 clip quay lại toàn bộ khu thành cổ từ trên cao.

6699 BÌNH LUẬN